Людям з порушення зору Звичайна версія

Продовжено повноваження ліквідатора АТ «ЗЛАТОБАНК»

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №1174 від 22 червня 2020 року «Про деякі питання здійснення ліквідації АТ «ЗЛАТОБАНК».

Відповідно до зазначеного рішення строк управління майном (активами) АТ «ЗЛАТОБАНК» та задоволення вимог його кредиторів продовжено на час існування обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів.

Також рішенням продовжено визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) повноваження ліквідатора АТ «ЗЛАТОБАНК», делеговані провідному професіоналу з питань ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Караченцеву Артему Юрійовичу, на час існування обставин, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів.

Рішення №1174 від 22 червня 2020 року прийняте з метою виконання всіх заходів, пов’язаних з ліквідацією АТ «ЗЛАТОБАНК», передбачених Законом, та на підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, статті 48 Закону, підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 13 травня 2020 року №590-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

Повноваження ліквідатора АТ «ЗЛАТОБАНК», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень щодо звернення до пов’язаної з банком особи з вимогою про відшкодування шкоди та звернення з такою вимогою до суду, а також з вимогою до небанківської фінансової установи, якою від фізичних осіб залучені як позики або вклади кошти, що згідно з Законом прирівнюються до вкладів, та повноважень в частині організації реалізації активів банку.

Довідка. Відповідно до Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» обставинами, що унеможливлюють здійснення продажу майна (активів) банку та задоволення вимог кредиторів можуть бути: неможливість доступу Фонду або уповноваженої особи Фонду до банку при здійсненні ліквідації, до його майна (активів), книг, записів, документів, баз даних; набрання законної сили судовим рішенням про скасування або визнання нечинним рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку, якщо Фонд оскаржує таке судове рішення, а також незадоволення вимог усіх кредиторів банку за наявності майна (активів) банку, нереалізованого з причин рішень суду або іншого компетентного органу, яке мало наслідком неможливість продажу майна (активів) в порядку, визначеному частинами шостою - тринадцятою статті 51 Закону, або з причини відмови в наданні таких, що вимагаються законом, дозволу або згоди на вчинення правочину щодо відчуження майна (активів).