Людям з порушення зору Звичайна версія

ПРЕС-РЕЛІЗ. Для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, запроваджено Кредитні канікули

16.03.2022

ПРЕС-РЕЛІЗ

Для позичальників банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, запроваджено Кредитні канікули

З метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів прийняла рішення від 14 березня 2022 за № 179, яким для позичальників банків, що перебувають в управління Фонду, запроваджуються уніфіковані умови реструктуризації кредитної заборгованості позичальників фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, незалежно від форми, виду, цільового призначення кредиту тощо (далі – Кредитні канікули).

Період дії Кредитних канікул почався з дати введення воєнного стану в Україні, а саме з 24 лютого 2022 року (відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Кредитні канікули триватимуть до дати, що настає через три місяця після завершення періоду воєнного стану в Україні, але не раніше 30 червня 2022 року. Разом з тим термін дії Кредитних канікул може бути змінений додатковим рішення виконавчої дирекції Фонду.

Для усіх позичальників запроваджено на період дії Кредитних канікул фіксовану процентну ставку в розмірі 0,0001% (нуль цілих одна десятитисячна процента) річних за строковою та простроченою заборгованістю, яка нараховується з дати прийняття цього рішення відповідно до чинних умов договору. Також до позичальників не будуть застосовуватися штрафні санкції (пені, штрафи). Водночас розмір комісій, передбачених кредитними договорами, договорами банківського рахунку встановлюється на рівні 1 (одна) копійка.

Звертаємо увагу, що Кредитні канікули не є прощенням боргу, а є відстроченням виконання боргових зобов’язань позичальника у цей складний період.

Разом з тим, якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитом настає протягом Кредитних канікул, то він встановлюється на день, наступний за днем закінчення Кредитних канікул. Однак позичальник має право на дострокове погашення заборгованості протягом Кредитних канікул в повному розмірі або в будь-якій частині. Черговість погашення заборгованості протягом Кредитних канікул не змінюється.

Також з метою створення в подальшому сприятливих умов виконання зобов’язань встановлюється єдиний для всіх позичальників графік погашення заборгованості, сформованої у період дії Кредитних канікул, – протягом шести місяців з дати завершення Кредитних канікул в розмірі простроченої заборгованості позичальника станом на день прийняття рішення щодо запровадження Кредитних канікул та суми платежів відповідно до графіку погашення заборгованості протягом Кредитних канікул, рівними частинами.